Slide 1 Slide 2 Slide 3
Example Frame

Psykologkonsult Väst

Verksamheten har funnits sedan 1994, då under företagsnamnet Fosterhemsrådgivningen & Psykoterapimottagningen. 2010 bytte företaget namn till Psykologkonsult Väst, detta som ett led i att verksamheten utökat sin konsultationsverksamhet. Psykologkonsult Väst erbjuder och arbetar med konsultation, utbildning, klinisk behandling och psykoterapi och vänder sig till privatpersoner, företag och myndigheter.

Psykologkonsult Väst har lång erfarenhet av handledning till personal och privatpersoner, enskilt eller i grupp samt temautbildningar. Företaget har under många år haft uppdrag från sociala myndigheter, barn- och familjeomsorg och ett flertal ideella organisationer.

Jag är även medlem i Sveriges Psykologförbund samt Psykologföretagarna.

Behandling

Psykologkonsult Väst tar emot för samtalsbehandling/ psykoterapi med ungdomar, vuxna, par och familjer, konsultation och handledning. Vi gör även hembesök dvs erbjuder konsultation och handledning i den enskildes eget hem. Oftast inleds kontakten med ett första besök för att bedöma och kartlägga situationen/problemet därefter sker en överenskommelse om och hur en eventuell fortsättning ska gå tillväga.

Mer info om terapi

Det kan vara svårt att veta vad som är viktigt att tänka på när man ska börja i Terapi.

Nedan finns mer information om de olika behandlingsmetoderna och den verksamhet Psykologkonsult Väst bedriver.

Verksamheten

Min grund som psykolog finns inom den psykodynamiska teorin där anknytningsteorin utgör ett grundläggande fundament. Jag har även KBT grundutbildning samt KBT med inriktning på ångest, depression samt åldrandets psykologi.

Valet av metod styrs helt och hållet av frågeställning och problematik i samverkan med den enskilde.

Ansvarig för verksamheten är en legitimerad psykolog och psykoterapeut. Jag har lång erfarenhet av arbete inom psykiatri, social omsorg samt familjehemsverksamhet samt har 25 års egen erfarenhet av att vara familjehem.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig!