Slide 1 Slide 2 Slide 3
Example Frame

Utbildning

För att få kalla sig legitimerad psykolog i Sverige ska man ha först ha genomgått fem års utbildning på universitetets psykologprogram och därefter genomfört ett års praktisk tjänstgöring under kontinuerlig handledning (PTP).

Psykologprogrammet

Psykologutbildningen i Sverige ses traditionellt som en generalistutbildning.

Det vill säga att den examinerade psykologen, oavsett studieort, studerat många olika psykologiska teorier och metoder inom flera områden och äger ett kunnande inom flera tillämpningsområden.


Forskningskompetens och lokala förhållanden gör dock att psykologprogrammen i vissa avseenden skiljer sig något åt mellan de lärosäten som meddelar undervisning i psykologi. I takt med lärosätenas ökade självständighet ses också en något större variation i upplägg.<

Utbildningsorter

Psykologutbildning finns f n på nio lärosäten i Sverige fördelade på tio orter:


  • Göteborgs universitet
  • Linköpings universitet
  • Lunds universitet
  • Stockholms universitet
  • Umeå universitet
  • Uppsala universitet
  • Örebro universitet
  • Karolinska Institutet, Solna
  • Mittuniversitetet, Östersund
  • Linnéuniversitetet, Växjö

Legitimerad Psykoterapeut

I Sverige har vi ett system för legitimering av psykoterapeuter, på samma sätt som för läkare, psykologer, sjukgymnaster etc.


Utbildningar till psykoterapeutexamen

I Sverige är utbildningen fram till psykoterapeutexamen uppdelad i två steg, dels en basutbildning (tidigare kallas steg-1) på 45 högskolepoäng, dels en psykoterapeututbildning på 90 poäng.

Basutbildningen är öppen för personer med högskolebehörighet som arbetar i något människovårdande yrke. Psykologerna har motsvarande utbildning i sin examen, så basutbildningen riktar sig till andra yrkesgrupper som vill bli psykoterapeuter.