Slide 1 Slide 2 Slide 3
Example Frame

Yrkeslegitimation

Legitimerad psykoterapeut och legitimerad psykolog är skyddade titlar, därför kontrollerar socialstyrelsen uppgifterna kring terapeuternas legitimation/-er.

Legitimerad psykolog

En psykolog är en person som ägnar sig yrkesmässigt åt psykologi.

Psykologi är kunskapen om människans handlingar, tankar, känslor. Titeln "psykolog" är skyddad av svensk lagstiftning inom hälso- och sjukvårdens område.


Titeln "legitimerad psykolog" innebär att samhället garanterar att personen genomgått både en godkänd utbildning samt den praktiska träning som krävs för yrkesutövningen.

Psykologen har basutbildning i psykoterapi och kan efter två års psykoterapeutiskt arbete under handledning samt egen psykoterapi söka till den legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen.

Legitimerad psykoterapeut

En del psykologer har så småningom valt att vidareutbilda sig till legitimerade psykoterapeuter, men denna titel är inte reserverad för enbart psykologer.


Yrkestiteln psykoterapeut utgör också en skyddad titel vilket innebär att endast legitimerade psykoterapeuter får kalla sig för detta.

En legitimerad psykoterapeut har genomgått av Socialstyrelsen godkänd utbildning till psykoterapeut. För att antas till denna utbildning ska man ha grundutbildning i ett människovårdande yrke t ex psykolog, socionom, läkare, sjuksköterska eller präst. Dessutom krävs grundutbildning i psykoterapi (30 poäng), egen psykoterapi och därefter psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst två år.

Psykiatriker

En psykiatriker är en legitimerad läkare som sedan specialiserat sig inom psykiatri, vilket tar c:a fem år efter läkarlegitimationen.

Psykiatrikern är specialist inom området psykiska sjukdomar och har rätt att skriva ut mediciner.


Psykolog versus psykiater

En psykolog bör inte förväxlas med titeln psykiater som syftar på en läkare med specialistkompetens i ämnet psykiatri. Psykologens kompetens spänner över olika kunskapsfält: naturvetenskapliga såväl som samhällsvetenskapliga och arbetsområdena är betydligt vidare än psykiaterns. Läkarens verksamhet begränsas till det medicinska fältet.